Aanmelden

Jez Jeugdhulp

Bent u op zoek naar ondersteuning voor uw kind? Jez Jeugdhulp is een moderne, vlotte organisatie voor zowel Jeugd GGZ als Jeugdzorg. Jez Jeugdhulp biedt kortdurende zorg aan kinderen en gezinnen. De focus kan liggen op het gedrag van uw kind of op opvoedingsvragen die bij u als ouders leven. Jez Jeugdhulp denkt niet in schotten, hokjes of stempeltjes, maar sluit aan bij datgene wat u wenselijk of noodzakelijk vindt. Geen stroperige zorg 'van kastje naar de muur' maar adequate, nuchtere hulp en een helder advies waarbij vooral uitgegaan wordt van de eigen kracht van kind, jongere en zijn of haar omgeving. Jez biedt geen hulp die vallend is onder de zorgverzekeringswet. 

Wilt u meer informatie over Jez Jeugdhulp, neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord; u krijgt altijd een orthopedagoog of psycholoog aan de lijn. Jez Jeugdhulp heeft vestigingen op verschillende locaties in Groningen & Drenthe. U kunt hier de locaties van Jez vinden.